Ordensregler

Ordensregler for Cedergaard Sportsrideklub

For at sikre bedst mulige forhold for alle medlemmer, ansatte og dyr, gælder følgende generelle elementære regler for alle, der opholder sig på CSK’s område (stald, hal, og parkeringsplads):

Generelle regler:

1. Alle skal færdes med omtanke, fornuft og hensyntagen
2. Christina Madsen har det daglige overordnede ansvar på stedet.
3. Privat ejendomsret skal respekteres.
4. Lånte effekter skal bringes på plads efter brug.
5. Enhver rydder op efter sig selv.
6. Hunde på CSKs arealer skal altid være i snor, således de ikke er til gene for andre.
7. Luk altid porte og døre efter dig.
8. Kæder sættes på efter dig.
9. Cykler skal stilles så de ikke er til gene for andre..
10. Biler skal parkeres, så de ikke er til gene for andre.
11. Ridehallen må kun benyttes af medlemmer af CSK og privat ryttere udefra skal have betalt hal kort – kr. 300,00 pr. måned.
12. Alle medlemmer under 18 år, skal altid ride med godkendt ridehjelm. Under springning er godkendt hjelm påbudt for alle + springvest for pony/junior ryttere. Godkendt ridehjelm anbefales dog for alle ryttere uanset alder. Brug af mobiltlf. er ikke tilladt, når man er til hest/pony.

Ridehal: 

Reglerne træder i kraft i det omfang, almindelig fornuft, hensyntagen og tolerance ikke rækker.

1. Start- og sluttidspunkt for undervisning skal overholdes, således at ingen varmer op eller skridter af, mens andre får undervisning. Undtaget er ryttere til enetimer.
2. Der rides altid venstre skulder mod venstre skulder.
3. Skridt foregår kun på hovslaget (den yderste meter langs barrieren) og kun enkeltvis. Skridtøvelser foregår dog indenfor hovslaget.
4. Longering af en hest er kun tilladt, når der maksimalt er 4 equipager i hallen. Longering at to heste, er kun tilladt, når ingen equipager er til stede. Dersom flere equipager kommer til, ophører longeringen indenfor 10 minutter (under disses opvarmning), såfremt andet ikke aftales med alle tilstedeværende ryttere.
5. Ved enkeltstående ændring af anvendelse af hallen (f.eks. stævner, ridelejr) informeres herom ved opslag.
6. Fritlukning af heste må aldrig foregå i hallen.
7. Under springning er godkendt ridehjelm påbudt for alle. Pony/junior ryttere skal bære springvest under springning jf.DRF.
8. Benyttet springmateriel skal altid sættes på plads efter brug – der må kun opsættes spring, når hallen er fri eller efter aftale med øvrige ekvipager i hallen. Ovenstående regler har ethvert medlem ret til at henvise til, og dersom reglerne herefter ikke bliver overholdt, rettes henvendelse til Christina Madsen eller bestyrelsen.

Stalden:

1. Staldens åbningstider for rideklubben: Hverdage kl. 12.00 – 19.00 Fredage kl. 12.00 – 18:00 Søn- og helligdage Kl. 10.00 – 17:30
2. Ingen ny hest/pony må opstaldes, uden forudgående aftale med Christina Madsen.
3. Christina Madsen skal orienteres når hest/pony fjernes permanent eller midlertidigt.
4. Der må ikke leges i stalden, garagen eller på loftet.
5. Færdsel på loftet er STRENGT forbudt for uvedkommende. Det henstilles i øvrigt til, at det i videst muligt omfang kun er private opstaldere, som færdes på loftet. alene
6. Sadelrum skal ryddes op efter brug (striglesager, dækkener, sadeltøj m.v. må ikke stå/ligge på gulvet).
7. Der skal renses hove, inden hesten trækkes ud på staldgangen. Alternativt skal staldgangen fejes efter hovrensning.
8. Striglekasser og lign. må ikke efterlades på gangarealer. På grund af begrænsede pladsmuligheder må rytterne kun opbevare en lille striglekasse på rideskolen, og da på anvist plads. Store sadelkasser/stævneskabe anbringes efter anvisning (kun for private/halvparter).
9. Hesteejere har ansvaret for at heste-/ponypassere er kompetente til at omgås hest/pony   

Vandspiltov m.v.:  

1. Vandspiltovet er kun beregnet til afvaskning, hvorfor heste/ponyer, der kommer direkte fra træning, har fortrinsret.
2. Striglepladserne er kun beregnet til soignering og op- og af sadling og da kun kortvarigt. Heste har fortrinsret til de store striglepladser – ponyryttere bedes så vidt muligt sadle op i ponystald.
3. Heste/ponyer må ikke efterlades i vandspiltov, på striglepladser eller på staldgangen uden opsyn af brugeren.
4. Efter afbenyttelse af ovennævnte områder efterlades disse opryddede og rengjort for efterladenskaber. Gødning smides på gødningsvognen

Udendørsbane/folde 

1. I princippet gælder samme regler som for anvendelse af ridehallen.
2. Der må ikke sættes heste/ponyer sammen på fold uden ejernes udtrykkelige samtykke. Anvendelse af folde sker på brugernes ansvar, ligesom brugerne har pligt til at kontrollere, om hegnet er helt og strømførende, før og efter ud lukning af hest/pony.
3. Skader på foldene skal udbedres umiddelbart efter at disse er konstateret. Brugeren foranlediger reparation eller sørger for, at Christina Madsen orienteres, som så sørger for en snarlig udbedring.
4. Foldene må ikke anvendes efter mørkets frembrud.

Vil du lære at ride? Tilmeld dig vores kurser nu!

Har du lyst til at gå til ridning, tilbyder Cedergaard Sportsrideklub undervisning for alle, øvede som nybegyndere, i dressur og spring.

Indkøbskurv